Lekcje i przerwy

 745 - 830  -  1 lekcja  

  830  - 835  - 5 minut przerwy

           835 - 920 -  2 lekcja

920 - 930 -  10 minut - przerwa śniadaniowa

              930 - 1015 - 3 lekcja

  1015 -  1020 - 5 minut przerwy

            1020 -  1105 -  4 lekcja

1105 -  1110 -  5 minut  przerwy

             1110 -  1155  - 5 lekcja

1155 - 1210 -  15 minut  przerwa obiadowa

         1210  -  1255  - 6 lekcja

1255 -  1305 -  10 minut przerwy

             1305 -  1350 - 7 lekcja

1350 -  1400 -  10 minut przerwy

1400 -1445  - koniec zajęć