Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sprawy załatwiane w sekretariacie:

1. Wyrabianie legitymacji szkolnej i przedłużanie jej ważności:

Do wyrobienia legitymacji (bezpłatnie) potrzebne jest aktualne zdjęcie, które należy podpisać i podać swój adres zameldowania, data urodzenia ora PESEL.

Legitymację szkolną wyrabiać mogą uczniowie klas I - VIII. Wyrobiona legitymacja powinna służyć uczniowi przez cały okres nauki w szkole.

Legitymacja  ważna jest do 30 września każdego roku. Przedłużanie ważności tego dokumentu odbywa się corocznie od 1 października.

2. Karty wypadku:

Ubezpieczony uczeń może starać się o odszkodowanie z tytułu doznanego wypadku, bez względu na miejsce jego wystąpienia (w szkole, czy też poza szkołą). Wniosek pobiera się po zakończeniu leczenia i po jego wypełnieniu składa w oddziale Compensa TUSA Vienna Insurance Group oddział Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11a, tel. 757447897 tel. kom. 609585629 Uczeń ubezpieczony jest  także w okresie wakacji.

3. Opłaty:

W  sekretariacie można wpłacać za:

  • herbatę ( 4 zł za pół roku)
  • ksero (8 zł za pół roku)
  • Radę Rodziców (30 zł za rok  )
  • obiady (3 zł za obiad)

Obiady płatne do 20 każdego miesiąca.
Nieobecność ucznia w szkole, korzystającego ze stołówki, należy zgłaszać rano w pierwszym dniu nieobecności (telefonicznie, pisemnie lub osobiście). Opłata za obiady będzie wtedy pomniejszona.

4. Wydawanie biletów miesięcznych:

Dzieci dojeżdżające otrzymują  na koniec każdego miesiąca bezpłatne bilety. Do biletów wyrabiane są wkładki ze zdjęciem ucznia i pieczątką szkoły uaktualniane co roku.

5. Ksero:

W sekretariacie szkoły można skserować potrzebne materiały.

 

tel./fax: 075/742 66 68

e-mail: szkolamiszkowice@op.pl