Dowozy i odwozy uczniów

Dla rodziców

 Dowozy uczniów Stara Białka-Paczyn-Paprotki- Miszkowice szkoła 7:00-7:13                       Niedamirów- Miszkowice szkoła 7:10-7:20

Odwozy uczniów                                                                                  Miszkowice szkoła-Niedamirów-Stara Białka 13:00, 15:00