Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Sprawy załatwiane w sekretariacie:

1. Wyrabianie legitymacji szkolnej i przedłużanie jej ważności:

Do wyrobienia legitymacji (bezpłatnie) potrzebne jest aktualne zdjęcie, które należy podpisać i podać swój adres zameldowania, data urodzenia ora PESEL.

Legitymację szkolną wyrabiać mogą uczniowie klas I - VIII. Wyrobiona legitymacja powinna służyć uczniowi przez cały okres nauki w szkole.

Legitymacja  ważna jest do 30 września każdego roku. Przedłużanie ważności tego dokumentu odbywa się corocznie od 1 października.

2. Ubezpieczenie:

Szkoła ubezpiecza uczniów w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA S.A.
Numer polisy: 998-A-610584

Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu NNW -> patrz niżej

3. Opłaty:

W  sekretariacie można wpłacać za:

  • herbatę ( 5 zł za pół roku)
  • ksero (10 zł za pół roku)
  • Radę Rodziców (30 zł za rok na jedno dziecko, 15 zł na dwujkę)
  • obiady (3 zł za obiad)

Obiady płatne do 20 każdego miesiąca.
Nieobecność ucznia w szkole, korzystającego ze stołówki, należy zgłaszać rano w pierwszym dniu nieobecności (telefonicznie, pisemnie lub osobiście). Opłata za obiady będzie wtedy pomniejszona.

4. Wydawanie biletów miesięcznych:

Dzieci dojeżdżające otrzymują  na koniec każdego miesiąca bezpłatne bilety. Do biletów wyrabiane są wkładki ze zdjęciem ucznia i pieczątką szkoły uaktualniane co roku.

5. Ksero:

W sekretariacie szkoły można skserować potrzebne materiały.

 

tel./fax: 075/742 66 68

e-mail: szkolamiszkowice@op.pl