Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:15-8:00

7:15-8:00

7:15-8:00

7:15-8:00

7:15-8:00

10:45-15:00

10:45-15:00

10:45-15:00

10:45-15:00

9:45-15:00

 

Opiekunem na świetlicy szkolnej jest Pani Katarzyna Homoncik

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły w następującej kolejności:

  • uczniowie dojeżdżający
  • dzieci, których rodzice pracują
  • dzieci w oddziału przedszkolnego
  • dzieci z klas 1-3
  • dzieci z klas 4-8

Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem są automatycznie zapisani na świetlicę szkolną i maja obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci na świetlicę do godziny 15:00 ze względu na swoją pracę zobowiązani są do złożenia podania do Dyrektora.
W załączniku znajduje się kartka zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą rodzice mogą pobrać i wypełnić.