Ligi Mistrzów na Start

Kluczowym problemem, który chcemy rozwiązać poprzez realizację projektu, jest niska konkurencyjność szkół w zakresie efektów kształcenia. Istnieje potrzeba podniesienia poziomu kształcenia i jakości procesu kształcenia oraz wyrównania szans edukacyjnych uczniów szczególnie w obszarze nauka matematyczno-przyrodniczych.|
Realizacja projektu ma przyczynić się do zapewnienia uczniom równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.

W roku szkolnym 2017/2018 projekt Ligi Mistrzów na Start został zakończony w lipcu.

W naszej szkole projekt trwał 3 lata (2015-2018).