Informacje o wysokości składek

SKŁAD
RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY - Małgorzata Matkowska
WICEPRZEWODNICZĄCY - Marcelina Osmolak
SEKRETARZ - Janusz Matkowski
SKARBNIK - Dorota Sałak-Cebula

Delegaci klas Rady Rodziców:

klasa 0 (3-5 latki) - Anna Paluch
klasa 0 (przedszkole) - Małgorzata Matkowska
klasa 1 -
klasa 2 -
klasa 3 - Karolina Wójtowicz
klasa 4 -
klasa 5 - Renata Nowakowska
klasa 6 - Monika Liber
klasa 7 - Janusz Matkowski
klasa 8 - Dorota Sałak-Cebula
 

Informacja o wysokości składek na Radę Rodziców

Szanowni Państwo!
Przypominamy o wpłacie składki na Radę Rodziców w wysokości  30 zł. Jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje dzieci, składka na drugie dziecko wynosi 15 zł., na kolejne 0 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Miszkowicach
Bank Spółdzielczy o Kamienna Góra

Nr. konta:

77 8395 0001 0100 1502 2006 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i okazane wsparcie.

Rada Rodziców