Informacje o wysokości składek

SKŁAD
RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY -
WICEPRZEWODNICZĄCY -
SKARBNIK -

Informacja o wysokości składek na Radę Rodziców

Szanowni Państwo!
Przypominamy o wpłacie składki na Radę Rodziców w wysokości. Jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje dzieci, składka na drugie dziecko wynosi zł., na kolejne 0 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Miszkowicach
Bank Spółdzielczy o Kamienna Góra

Nr. konta:

77 8395 0001 0100 1502 2006 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i okazane wsparcie.

Rada Rodziców