Informacje o wysokości składek

SKŁAD
RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY - Janusz Matkowski
WICEPRZEWODNICZĄCY - Anna Bernisz
SKARBNIK - Paulina Maraś

Informacja o wysokości składek na Radę Rodziców

Szanowni Państwo!
Przypominamy o wpłacie składki na Radę Rodziców w wysokości  30 zł. Jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje dzieci, składka na drugie dziecko wynosi 15 zł., na kolejne 0 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Miszkowicach
Bank Spółdzielczy o Kamienna Góra

Nr. konta:

77 8395 0001 0100 1502 2006 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i okazane wsparcie.

Rada Rodziców