Kadra nauczycielska

DYREKTOR - mgr Elżbieta Król
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie


 


mgr Zuzanna Jamro
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika - tyflopedagogika


mgr Violetta Popławska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
wychowawstwo: klasa III


mgr Anna Skoczeń
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, logopedia, terapia pedagogiczna
wychowawstwo: klasa I


mgr Joanna Szota
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
wychowawstwo: klasa II


mgr Justyna Duda
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: geografia
 

mgr Karol Laszczkowski
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: religia, bibliotekarz 

 

mgr Natalia Sudryka                                                                              stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta                               nauczany przedmiot: język angielski, zajęcia świetlicowe

mgr Aldona Ochmańska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: przyroda, plastytka, muzyka, zajęcia techniczne, biologia, chemia
wychowawstwo: klasa VIII


mgr Beata Lorek
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: matematyka, bibliotekarz
wychowawstwo: klasa VI


mgr Marcin Kamiński
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, informatyka
wychowawstwo: klasa VIII


 mgr Tomasz Jurczak                                                                             stopień awnasu zawodowego: nauczyciel kontraktowy                        nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, historia, zajęcia świetlicowe                                                                                            wychowawstwo: klasa V                 


 

mgr Krzysztof Szkarłat
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki


 


mgr Anita Dydko- stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: język polski, historia


 


 


 


 


ks. mgr Wiesław Florczuk
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: religia


mgr Edyta Kaczorowska-Polita
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa