Kadra nauczycielska

DYREKTOR - mgr Elżbieta Król
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie


mgr Danuta Cichura
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna


mgr Zuzanna Jamro
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika - tyflopedagogika


mgr Anna Skoczeń
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, logopedia, terapia pedagogiczna


mgr Joanna Szota
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe


mgr Justyna Duda
stopień awansu zawodowego: stażysta
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna


mgr Paulina Dudek
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: język polski, logopedia


mgr Aldona Ochmańska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: przyroda, plastytka, muzyka, zajęcia techniczne, biologia, chemia


mgr Beata Lorek
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: matematyka, informatyka


mgr Marcin Kamiński
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne


mgr Natalia Mann
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: religia


Angelika Powązka
stopień awansu zawodowego: stażysta
nauczany przedmiot: nauczyciel świetlicy


mgr Krzysztof Szkarłat
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki


mgr Tadeusz Kosiba
stopień awansu zawodowego: nauczyciel ...
nauczany przedmiot: historia


mgr Anita Dydko - nauczyciel na urlopie zdrowotnym
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: język polski, historia


mgr Magdalena Cwenar - nauczyciel na urlopie zdrowotnym
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: nauczyciel świetlicy


mgr Violetta Popławska - nauczyciel na urlopie zdrowotnym
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna