Kadra nauczycielska

DYREKTOR - mgr Elżbieta Król
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie


mgr Danuta Cichura
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna


mgr Zuzanna Jamro
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika - tyflopedagogika


mgr Violetta Popławska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
wychowawstwo: klasa I


mgr Anna Skoczeń
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, logopedia, terapia pedagogiczna
wychowawstwo: klasa II


mgr Joanna Szota
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
wychowawstwo: klasa III


mgr Justyna Duda
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: opiekun świetlicy
wychowawstwo: klasa IV


mgr Paulina Dudek
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: język polski, logopedia
wychowawstwo: klasa V


mgr Aldona Ochmańska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: przyroda, plastytka, muzyka, zajęcia techniczne, biologia, chemia
wychowawstwo: klasa VI


mgr Beata Lorek
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: matematyka,
wychowawstwo: klasa VII


mgr Marcin Kamiński
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, informatyka
wychowawstwo: klasa VIII


mgr Natalia Mann
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: religia


Angelika Powązka
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: nauczyciel biblioteki, opiekun świetlicy


mgr Krzysztof Szkarłat
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki


mgr Marcelina Król-Kadłucka
stopień awansu zawodowego: stażysta
nauczany przedmiot: historia


mgr Anita Dydko - nauczyciel na urlopie zdrowotnym
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: język polski, historia


mgr Ewa Telega
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: język polski


mgr Maciej Tkaczenko
stopień awansu zawodowego: stażysta
nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne


mgr Ewa Bienias
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: geografia


mgr Kinga Raczyńska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: fizyka


mgr Leokadia Rozmysł
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: religia


mgr Edyta Kaczorowska-Polita
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa