Kadra nauczycielska

DYREKTOR - mgr Elżbieta Król
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie


mgr Violetta Popławska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
wychowawstwo: klasa I


mgr Anna Skoczeń
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, logopedia, terapia pedagogiczna
wychowawstwo: klasa II


mgr Joanna Szota
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
wychowawstwo: klasa III


mgr Natalia Surdyka

stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczany przedmiot: język angielski, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy  IV

mgr Edyta Kogut- stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: język polski, wychowawca klasy V


mgr Tomasz Jurczak-stopień awnasu zawodowego: nauczyciel kontraktowy nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, historia, zajęcia świetlicowe, wychowawstwo: klasa VI    

 


mgr Marcin Kamiński
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, informatyka
wychowawstwo: klasa VII

mgr Beata Lorek
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: matematyka
wychowawstwo: klasa VIII

mgr Justyna Duda
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: oddział przedszkolny, geografia

mgr Karol Laszczkowski
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
nauczany przedmiot: religia, bibliotekarz 

mgr Cecylia Błońska 

stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany, nauczany przedmiot: nauczyciel religii 

mgr Edyta Kaczorowska-Polita
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Szkarłat
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki

mgr Aldona Ochmańska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
nauczany przedmiot: przyroda, plastytka, muzyka, zajęcia techniczne, biologia, chemia
 


mgr Zuzanna Jamro
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika - tyflopedagogika