Historia budynku szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Miszkowicach rozpoczyna się w roku 1854. Czyniący posługę w Miszkowicach Pastor Gustav Trogisch opiekował się ubogimi ludźmi i rozpoczął starania o założenie "Rettungshaus". Inicjatywę pastora udało się zrealizować w pobliskich Jarkowicach, gdzie znalazł odpowiedni obiekt i zaczął pomagać potrzebującym.

Jeszcze jedna sprawa bardzo przygnębiała Pastora Throgisch'a- ubóstwo wielu dzieci. Dlatego stworzył on dodatkowy Rettungshaus dla dzieci w Miszkowicach. Dom ten mieścił się w obecnym budynku szkoły.

Po śmierci Pastora w 1888 roku jego dzieło było kontynuowane. W październiku 1921 roku wielki pożar zniszczył budynek gospodarczy, który bezpośrednio przylegał do sierocińca. Sierociniec jednak działał dalej. Po II wojnie światowej przebywały tam zarówno dzieci polskie jak i niemieckie.