Historia budynku szkoły

Budynek obecnej szkoły ma długa i bardzo złozona historie.

Od 1854 roku czyniacy posługe w Miszkowicach Pastor Gustav Trogisch opiekował sie ubogimi, zrozpaczonymi ludzmi i rozpoczał starania o załozenie "Rettungshaus". Załozył go w sasiedniej wiosce - Jarkowicach (Hermsdorf), gdzie znalazł odpowiedni obiekt i tam pomagał potrzebujacym.

Jednak jeszcze jedna sprawa bardzo przygnebiała Pastora Throgisch'a, mianowicie ubostwo wielu dzieci. Dlatego stworzył on dodatkowy Rettungshaus dla dzieci (Kinderrettungshaus) w Miszkowicach (Michelsdorf). Dom ten mieścił sie w obecnym budynku szkoły.

Po śmierci Pastora w 1888 roku jego dzieło było kontynuowane. Niestety w październiku 1921 roku wielki pożar zniszczył budynek gospodarczy, ktory bezpośrednio przylegał do sierocińca. Od 1921 roku dawny Rettungshaus w Miszkowicach został nazwany "Dom wierności Bogu" (Gottestreue) i udostepniony na 10 lat siostrze przełozonej Elfriede Langer, ktora w wieku 8 lat została sama sierota. Pod jej piecza sieroty w spokojnych Miszkowicach mogły prowadzić spokojne i bezpieczne życie.

Sierociniec ten działał jeszcze po wojnie. Przebywały tam zarowno dzieci polskie i niemieckie.
Mieścił sie tam rowniez internat z hotelem dla Słuzba Polsce.