Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

      Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.

     W ramach kampanii, weszliśmy w nowe dzaiłanie pod hasłem "STOP napojom energetycznym", mające na celu dostarczenie rodzicom i uczniom wiedzy na temat szkodliwości napojów energetycznych.