Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Aleksandra Zalewska - Przewodnicząca SU
  • Martyna Zych -   Zastępca Przewodniczącej SU
  • Oliwia Nowakowska - Skarbnik
  • Katarzyna Włodarczyk - Sekcja dekoracyjno- porządkowa
  • Kornelia Liber - Sekcja dekoracyjno- porządkowa

Opiekunowie Samorzádu Uczniowskiego: Paulina Duda i Justyna Duda