Zajęcia pozalekcyjne

REALIZACJA 2 GODZIN TYGODNIOWO

 WYNIKAJĄCYCH Z  art. 42  KARTY NAUCZYCIELA

 W ROKU SZKOLMYM 2014/2015

 

L.p.

imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

1.

 Anna Trznadel

1godz. ?  ?Wylęgarnia talentów humanistycznych? , 

1godz.- zajęcia z j. polskiego  dla uczniów   kl.IV-V mających problemy w nauce.

2.

Aldona Ochmańska

1godz. ?  zajęcia plastyczne ,

1godz. ?  zajęcia ekologiczne-kl.VI

3.

Wiesław Florczuk

2  godz. ? prowadzenie chóru ?Schoola?.

4.

Elżbieta Król

2 godz.- socjoterapia,

 

5.

Beata Lorek

1godz. ?  zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla kl.IV,

1godz. ?  zajęcia wyrównawcze z matematyki dla  kl.V.

6.

Anna Skoczeń

1godz. ?  terapia  pedagogiczna,

1godz. ?  zajęcia logopedyczne.

7.

Krzysztof Szkarłat

1godz. ?  zajęcia z  j. angielskiego dla kl.VI ,

1godz. ?   zajęcia  z j. niemieckiego przygotowujące do sprawdzianu  uczniów kl.VI.

8.

Zuzanna Jamro

1godz.- rytmika dla klas I-II,

1godz. ?  kółko  turystyczne dla klas I-III.    

9.

Magdalena Cwenar

2godz. ?  pedagog szkolny.

10.

Violetta Popławska

2godz. ?  realizacja projektu ?Umiem pływa ć? dla klasy III.