Zajęcia pozalekcyjne

W szkole w roku szkolnym 2017/2018 odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

Zuzanna Jamro
- Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas VI i VII
- Zajęcia rewalidacyjne - tyflopedagogika

Anna Skoczeń
- Terapia pedagogiczna
- Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Joanna Szota
- Liga Młodego Naukowca klas I-III
- Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klasy VI
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy II

Justyna Duda
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy III

Paulina Dudek
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV co 2 tygodnie
- Zajęcia logopedyczne
- Liga Kreatywności, Innowacyjności i Pracy Grupowej klas IV-VII
- Zajęcia specjalistyczne - terapia logopedyczna

Aldona Ochmańska
- Liga Młodego Naukowca dla uczniów klas IV-VII
- Kólko plastyczno-ekologiczne

Beata Lorek
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy IV-VII
- Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne dla uczniów klasy VI
- Liga Informatyczna klas I-III
- Liga Informatyczna klas IV-VII

Natalia Mann
- Szkolne Koło Religijne

Krzysztof Szkarłat
- Zajęcia nauki gry na gitarze
- Liga Językowa - język angielski klas I-III
- Liga Językowa - język angielski klas IV-VII
- Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klas IV-VII

Marcin Kamiński
- Szkolny Klub Sportowy