Zajęcia pozalekcyjne

W szkole w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

Violetta Popławska
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa I

Anna Skoczeń
- terapia pedagogiczna

Joanna Szota
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa III

Paulina Dudek
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego klasy IV-VI

Aldona Ochmańska
- zajęcia rozwijające przyrodniczo-plastyczne

Beata Lorek
- zajęcia wyrównawcze z matematyki

Marcin Kamiński, Maciej Tkaczenko
- zajęcia rozwijające - Szkolny Klub Sportowy

Krzysztof Szkarłat
- zajęcia rozwijające - gra na gitarze
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Marcelina Król-Kadłucka
- zajęcia rozwijające plastyczne klasy VII-VIII

Natalia Mann, Leokadia Rozmysł
- Eucharystyczny Ruch Młodych