Oddziały Przedszkolne

oddział przedszkolny "WESOŁE MISIE"

Do oddziału przedszkolnego "Wesołe misie" uczęszczają dzieci 3- 4- i 5-letnie. Grupa liczy 18 dzieci, w tym troje dzieci to 5-latki, ośmioro dzieci to 4-latki oraz ośmioro 3-latków. Część dzieci do oddziału przedszkolnego uczęszcza już drugi rok. W tej grupie realizowany jest program  wychowania przedszkolnego "Olek i Ada - Wokół przedszkola", którego autorami są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.
Główną zaletą recenzowanego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.

wychowawca - Pani Zuzanna Jamro


oddział przedszkolny "SMERFIKI"

Oddział przedszkolny "Smerfiki" to 5-6-latki. Do oddziału uczęszcza 16-ścioro dzieci, w tym ośmioro dzieci to 5-latki i ośmioro dzieci to 6-latki. Część dzieci do oddziału przedszkolnego uczęszcza już trzeci rok.
W tej grupie realizowany jest program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendziona i W. Zaby-Żabińskiej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach.
"Smerfiki" uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego.

wychowawca - Pani Danuta Cichura