Rekolekcje wielkopostne - ogłoszenie Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 12 - 14 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Organizacja zajęć w tych dniach przedstawia się następująco:

8:00-8:20 - śniadanie, spotkanie z wychowawcami
8:20 - przejście do kościoła
8:30-10:00 nauki rekolekcyjne
10:00 - powrót do domu

Dla uczniów, którzy nie będą uczestniczyli w rekolekcjach organizuje się zajęcia opiekuńcze.
Oddział przedszkolne pracują według ustalonego planu.
Świetlica szkolna będzie czynna do godz. 15:00.
Autobus szkolny będzie odwoził dzieci o godz. 10:00 i 13:00.

Więcej informacji w poniższym zarządzeniu Dyrektora Szkoły.