Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły informuje, że na terenie szkoły NIE  ma zbiórki żadnych pieniędzy na rzecz szkoły czy w jakimkolwiek innym celu.