Dolnośląski Konkurs "Bezpieczny KRUSnal"

W środę 14.11.2018 roku na terenie szkółki leśnej w Krzeszowie odbył się pierwszy etap Dolnośląskiego Konkursu "Bezpieczny KRUSnal".

Był to konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, jego celem jest profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa w specyficznych dla wsi i terenów leśnych sytuacjach. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktor Nowak, Aleksandra Koch, Bartosz Sikora, Kaja Szarkowska, Wojciech Tobiasz oraz Filip Wójcik. W czasie gdy komisja konkursowa sprawdzała testy, uczestnicy konkursu zwiedzili bazylikę w Krzeszowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Wręczali je kierownik kamiennogórskiego KRUS-u Anna Pękalska, wójt Patryk Straus oraz nadleśniczy Dariusz Gajda. Jeden z naszych uczniów Bartosz Sikora dostał się do kolejnego etapu. Uroczysty finał konkursu "Bezpieczny KRUSnal" odbędzie się dnia 27 listopada 2018 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie. Organizatorem konkursu był Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, a współorganizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.