Zaproszenie do włączenia się w akcję "Rekord dla Niepodległej"

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają do włączenia się w akcję "Rekord dla Niepodległej".

W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy hymn narodowy.
W akcji wezmą udział wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą.

W piątek 9 listopada 2018 roku o symbolicznej godzinie 11:11 zbierzemy się w sali gimnastycznej, aby zaśpiewać 4-zwrotkowy "Mazurek Dąbrowskiego".

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!