"Całe życie jest szkołą"

Dnia 12.10.2018 r. o godz. 9:00 odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia.

W obecności zaproszonych gości i rodziców dzieci musiały wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wspierali ich w tym starsi koledzy z klasy VII. Po zdanym "egzaminie" dzieci złożyły uroczyste ślubowanie a pani dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Miszkowicach. Każdy obiecał, że będzie dobrym uczniem. Następnie ślubowali rodzice obiecując zawsze pamiętać o swoich dzieciach. Na zakończenie głos zabrała pani burmistrz Ewa Kocemba, pani dyrektor Elżbieta Król i przedstawiciel klasy VII. Wszyscy uczniowie klasy pierwszej otrzymali upominki. Rodzice zaprosili obecnych na wspólny poczęstunek.