Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

Dnia 1.10.2018 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Po trzeciej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Spośród 80 oddanych głosów największą ilość uzyskali:

  1. Aleksandra Zalewska 41 głosów
  2. Martyna Zych  15 głosów
  3. Oliwia Nowakowska 9 głosów

W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:

1.   Aleksandra Zalewska - Przewodnicząca SU

2.   Martyna Zych -  Zastępca Przewodniczącej SU

3.    Oliwia Nowakowska -  Skarbnik

4.    Katarzyna Włodarczyk - Sekcja dekoracyjno-porządkowa

5. Kornelia Liber - Sekcja dekoracyjno-porządkowa

 NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały  opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Justyna Duda, Paulina Dudek.

txt PD