Program edukacyjny "Polska - moja Ojczyzna"

Dnia 26.09.2018 roku nasi uczniowie z kas 0-V  mieli  okazję wziąć udział w  programie edukacyjnym "Polska - moja Ojczyzna" przygotowanym przez Agencję szkolno-przedszkolną Lupus.

Ciekawa przygotowana w formie Quizu, formuła  spotkania zainteresowała dzieci, które chętnie odpowiadały na kolejne pytania. Wszyscy przypomnieli sobie symbole narodowe oraz ważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Z wszystkimi zadaniami poradzili sobie wyśmienicie. Na koniec dzieci miały okazję uczestniczyć w sesji fotograficznej przymierzając niektóre historyczne stroje nawiązujące do okresu drugiej wojny światowej. Dla wszystkich uczestników zajęć organizatorzy przygotowali "Dyplomy Małego Patrioty".

txt by JD