Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Dnia 3 września w Szkole Podstawowej w Miszkowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Impreza była przygotowana przez uczniów klasy 8.
Konferansjerki przywitały wszystkich gości: Panią Burmistrz Ewę Kocembę, podinspektora do spraw oświaty Bartosza Ryczkowskiego, księdza proboszcza Wiesława Florczuka oraz radnego gminy Sławomira Antoniewskiego.
Głos zabrała Pani dyrektor Elżbieta Król, która przywitała wszystkich zebranych po wakacjach. Pani dyrektor opowiedziała jakie zmiany w szkole zaszły podczas wakacji oraz powiedziała, kto jest wychowawcą w poszczególnych klasach.
Imprezę uświetnił występ uczennicy Pauli Kurzeji, która zagrała na skrzypcach dwa utwory.
Na koniec uczniowie klasy 8 odśpiewali utwór Kabaretu OTTO pt.: "Wakacje".
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne życzy wszystkim udanego roku szkolnego 2018/2019!

txt MK