Zakończenie projektu "Liga Mistrzów na start"

W wakacje zakończył się projekt "Liga Mistrzów na start" realizowany w Szkole Podstawowej w Miszkowicach. Projekt  rozpoczął się 1 listopada i zakończył się 31 lipca 2018 roku.

Realizowany był przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Dzięki współpracy Fundacji "Krzyżowa" z organem prowadzącym, reprezentowanym przez  Burmistrz Miasta  Lubawka  Ewę Kocembę zajęcia mogły być realizowane nieodpłatnie.     
W ramach projektu uczniowie uzyskali wsparcie na zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, nauk przyrodniczych. Rozwijali swoje zainteresowania na zajęciach Ligi Informatycznej, Ligi Młodego Naukowca, Ligi Językowej, Ligi Kreatywności, twórczości i pracy zespołowej, doradztwa zawodowo-edukacyjne oraz uczestniczyli  w wycieczkach. Nauczyciele odbyli wiele ciekawych i przydatnych w ich pracy szkoleń. Szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. Dyrektor szkoły Elżbieta Król bardzo dziękuje wszystkich nauczycielom za zaangażowanie w projekt i życzy dalszych sukcesów  młodzieży i nauczycielom.