Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dnia 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Uroczystość klas 4-7 prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miszkowicach Pani Elżbieta Król.

Następnie zgromadzeni obejrzeli krótki występ artystyczny przygotowany przez klasę 5 pod kierunkiem Pani Aldony Ochmańskiej.

W kolejnej części Pani Dyrektor w asyście wychowawców rozdała uczniom, którzy skończyli rok szkolny z wyróżnieniem świadectwa oraz list gratulacyjny dla rodzica.

Pani dyrektor poinformowała zgromadzonych, że dwoje uczniów z naszej szkoły zdobyło "Złotego Orła". W kategorii nauka główną nagrodę wygrała Oliwia Walczak. W kategorii sztuka główną nagrodę wygrała Katarzyna Włodarczyk. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Sesji Rady Gminy.

Sponsorzy ufundowali nagrody pieniężne, które zostały wręczone uczniom z najwyższą średnią w szkole, są to:
1. Oliwia Walczak - 5,91
2. Weronika Dytko - 5,73
3. Martyna Zbozień - 5,64

Udanych wakacji i wszystkiego najlepszego życzyli zgromadzonym Pani Burmistrz Bożena Kończak oraz ksiądz proboszcz Wiesław Florczuk.

Na koniec uroczystości Samorząd Uczniowski podziękował gronu pedagogicznemu za cały rok ciężkiej pracy, a na ręce Pani Dyrektor złożył wiązankę kwiatów.

Podczas rozdania świadectw w klasach każdy uczeń otrzymał książkę ufundowaną przez Radę Rodziców.

W trakcie wakacji dzięki Pani Burmistrz Ewie Kocembie odbędzie się remont szkoły.