Dzień Papieski

Wizyta Biskupa w szkole 

We wtorek 11.10.2016 r. naszą szkołę odwiedził gość szczególny. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marek Mendyk. Dostojny Gość na spotkanie przybył w towarzystwie Ks. Jarosława Kowalczyka Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Legnicy, Ks. Dziekana Józefa Czekańskiego oraz  Ks. Proboszcza Wiesława Florczuka. Tak szczególnemu wydarzeniu w naszej szkole towarzyszyła także Pani Burmistrz  Ewa Kocemba.

Uroczysty apel pt. "XVI Dzień Papieski. Jan Paweł II " Bądźcie świadkami miłosierdzia otworzyła Dyrektor szkoły - Pani Elżbieta Król, która serdecznie przywitała czcigodnego gościa w imieniu całej społeczności szkolnej. W swoim przemówieniu wskazała na wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które promuje nasza szkoła.

Po przywitaniu Jego Ekscelencji, wszyscy zebrani obejrzeli występ artystyczny zaprezentowany przez klasę VI, pod kierunkiem Pani katechetki  Natalii Mann oraz Pana Krzysztofa Szkarłata.

Po przedstawieniu Ks. Biskup skierował słowo do wszystkich zebranych. Wytworzył cudowną atmosferę miłej i serdecznej rozmowy z uczniami, poruszył także nasze serca, śpiewając, przy akompaniamencie gitary piękny psalm.

Na zakończenie wizyty ks. Biskup rozdał dzieciom obrazki z wizerunkiem św. Jana Pawła II i udał się na spotkanie z nauczycielami oraz słodki poczęstunek.

Było to wyjątkowe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły, które pozostanie na długo w naszej pamięci.