Bezpieczne ferie zimowe

Dnia 9 stycznia 2024 r. z nami, uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej w Miszkowicach spotkali się policjanci z Komisariatu Policji w Lubawce.  Pani Iwona i Pan Łukasz omówili i przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii zimowych. Wspólnie utrwaliliśmy jakie są numery telefonów alarmowych.  Dowiedzieliśmy się, jak należy zachować się, gdy lód załamie się pod nami, gdy jesteśmy świadkami wypadku. Razem z Panią policjantką i Panem policjantem przypomnieliśmy o zasadach poruszania się  po drogach w czasie zimy. Każdy z nas otrzymał opaskę odblaskową, aby być widocznym na drodze. Teraz już mamy utrwalone wszystkie zasady i  jesteśmy gotowi na bezpieczne  spędzenie ferii zimowych.