Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 02.10.2023 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Miszkowicach. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata:

  1. Zwierzyńska Martyna
  2. Markowski Borys
  3. Ksepko Nikola
  4. Łukaszczyk Nikola
  5. Olszak Magdalena

Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci przedstawiali swój program wyborczy.

Komisja wyborcza i opiekunki samorządu uczniowskiego w składzie: Katarzyna Homoncik i Magdalena Kołodziej, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

Zwierzyńska Martyna, kl. VII - 15 głosów - przewodnicząca

Matkowski Borys, kl. V - 24 głosy - zastępca

Łukaszczyk Nikola, kl.VI - 7 głosów - sekretarz

Ksepko Nikola- sekcja porządkowa

Olszak Magdalena- sekcja dekoracyjna

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów z wszystkich klas!