Obchody dnia ustanowienia Konstytucji 3 Maja

W Przedszkolu ????????????????upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także Dzień Flagi obchodzony dnia 2 Maja.

Święta te są okazją do rozmów o patriotyzmie, symbolach narodowych oraz znaczeniu ojczyzny w naszym życiu.

Podczas zajęć nie zabrakło biało - czerwonej flagi oraz wysłuchania hymnu państwowego. Dzieci obejrzały prezentację na temat znaczenia tych świąt w historii naszej ojczyzny, a po niej zaśpiewały wspólnie piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem". Przedszkolaki miały również do wykonania trzy zadania jakimi było: ułożenie z bibuły flagi państwowej, godła Polski oraz napisu z rozsypanki liter "Polska". Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną.