Technologia Informacyjno- Komunikacyjna (TIK) w Szkole Podstawowej w Miszkowicach

Od września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Miszkowicach wprowadzona została Technologia Informacyjno- Komunikacyjna (TIK) w edukacji przedszkolnej. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową. Obie grupy zostały wyposażone w 20 tabletów, do których przynależą również klawiatura i etui.

Nową technologię wprowadzamy stopniowo, umiejętnie i z umiarem. TIK stosujemy jako narzędzie wspomagające rozwój przedszkolaków. Dzieci używając tabletów uczą się i wchodzą w świat nowoczesności, dzięki temu zajęcia są urozmaicone i bardzo ciekawe. Narzędzia te są tylko tłem dla wartościowej aktywności.

Pragniemy zaznaczyć ze szkoła korzysta z szybkiego i bezpiecznego internetu, który zapewnia Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.