Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Miszkowicach

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Miszkowicach!

W każdy poniedziałek i środę o godzinie 14. odbywają się zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego prowadzone przez Pana Tomasza Jurczaka.

Z uwagi na obecną sytuacje jaka panuje w naszym kraju, uczniowie starszych klas nie uczęszczają do szkoły ale mogą to robić na zajęciach pozalekcyjnych SKS, które odbywają się przy Szkole Podstawowej.

W ostatnich zajęciach SKS wzięła udział

spora grupa uczniów, którzy skorzystali ze świetnych warunków śniegowych i mogli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w towarzystwie kolegów i koleżanek. Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w zajęciach sportowych, które są różnorodne i dzięki nim każdy polepszy swoją kondycję fizyczną!

Oto jak ostatnio bawiły się dzieci na zajęciach SKS ????