Subwencja Oświatowa

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach Elżbiety Król oraz przy wsparciu Organu prowadzącego, szkoła otrzymała subwencję oświatową, która dała możliwość zakupu nowoczesnych i praktycznych pomocy dydaktycznych.

W naszej szkole zakupiliśmy kompleksowe zestawy pomocy oraz sprzęt do pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej, które umożliwiają łączenie nowoczesnych jak i tradycyjnych metod nauczania.

Uczniowie mają możliwość poznania nauk przyrodniczych metodą badawczą, dzięki której łatwiejsze będzie postawienie tezy na dany temat i wyciągnięcie wniosków.

Wartość dydaktyczną pakietu podnoszą materiały merytoryczne w postaci gotowych scenariuszy zajęć oraz interaktywne plansze, dzięki którym wzrasta zaangażowanie uczniów na lekcji.

Z poważniem

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Król