KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26.10.2020 r do 08.11.2020 r. rozpoczynamy kształcenie zdalne dla uczniów klas 4-8.
W klasach 4-8 Uczniowie będą mieć zajęcia zgodne z planem lekcji. Lekcje będą prowadzone poprzez platformę Google Classroom i Google Meet z nauczycielami, którzy są obecni w szkole (z wyłączeniem tych, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich). W dzienniku elektronicznym w terminarzu oraz w planie lekcji pojawi się komunikat zajęcia odwołane w przypadku zwolnienia nauczyciela.

Będziemy instruować uczniów o sposobach postępowania.

Dla rodzin, które posiadają co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym szkoła użyczy laptop, który można pobrać w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy użyczenia.

Ważne: w poniedziałek w obecnościach uczniowie będą mieli zaznaczona ?nauczanie zdalne?, od wtorku obecności są normalnie sprawdzane i zapisywane. Nieobecności muszą być usprawiedliwiane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Uczniowie obecni w szkole w piątek zostali poinstruowani jak korzystać z platformy Classroom i Google Meet.

Jeżeli Państwa dziecko potrzebuje login i hasło do swojego konta na Librusie proszę o kontakt za pośrednictwem poczty Librusa z administratorem ? panią Beatą Jaworską-Harasym.

Dyrektor szkoły Elżbieta Król