INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

?W wyniku tygodniowej obserwacji dzieci przez wychowawczynie przedszkola i Dyrektora Szkoły postanawia się, że:

Dzieci pięcioletnie przejdą do grupy II do Pani Pauliny Dudek. Zajęcia dla grupy będą odbywać się w dużej sali. W tej grupie także zajęcia będą mieć dzieci trzy ?i czteroletnie.

Dzieci sześcioletnie-grupa I z Panią Patrycją Wiśniowską przejdą do sali naprzeciwko sekretariatu.

Dyrektor Szkoły

/-/ Elżbieta Król