Informacja o zasadach wznowienia pracy szkół Gminy Lubawka

 

  • od 20.05.2020r. mogą odbywać się w szkole za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • od 25.05.2020r. mogą odbywać się w szkołach za zgodą rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III.
    Jeżeli rodzice zdecydują się pozostawić dzieci w domu wówczas nadal będą prowadzone zajęcia zdalnego nauczania dla tych dzieci,
  • od 25.05.2020r. uczniowie klas ósmych będą mieli możliwość korzystania w szkołach z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, zgodnie z planem lekcji jaki do tej pory obowiązuje, a w szczególności z tych przedmiotów, z których będzie odbywał sięegzamin ósmoklasisty. Konsultacje będą dla uczniów dobrowolne.
  • od 01 06.2020r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania w szkołach z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje będą dla uczniów dobrowolne.

Należy podkreślić, że wszystkie w/w działania będą odbywały się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje, rodzicom, zostaną podane za pomocą sytemu LIBRUS.

 

Burmistrz Miasta Lubawka /-/ Ewa Kocemba

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce /-/ Arkadiusz Rzepka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miszkowicach /-/ Elżbieta Król

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim /-/ Waldemar Szwalec