Aglomeracja Wałbrzyska szuka pracowników

Do dnia 24 stycznia 2014 można składać aplikacje na dwa nowoutworzone stanowiska przy obsłudze projektu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Nowo przyjęte osoby zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, jednym z głównych wymagań, które muszą spełnić kandydaci, jest minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl.