VIII Powiatowy Konkurs Wielkanocny pod patronatem Burmistrza Miasta Lubawka

Na konkurs wpłynęło 106 prac. 
W kategorii pisanka wielkanocna klasy I-III ( 17 prac) 
W kategorii koszyczek wielkanocna klasy I-III (18 prac) 
W kategorii pisanka wielkanocna klasy IV-VI (45 prac) 
W kategorii koszyczek wielkanocna klasy IV-VI (26 prac)
Jury szczególną uwagę zwróciło na oryginalność pomysłu, trwałość pracy, estetykę wykonania.
Po dokonaniu wnikliwej oceny Jury postanowiło przyznać :
- w kategorii pisanka wielkanocna klasy I-III
I miejsce : Mateusz Cichura S.P. Miszkowice
II miejsce Katarzyna Bednarz S.P. Kamienna Góra
III miejsce: Wiktoria Celińska S.P. Kamienna Góra
- w kategorii koszyczek wielkanocny klasy I-III 
I miejsce : Tomasz Mrówka S.P. Miszkowice
II miejsce: Monika Wolak S. P. Chełmsko Śl.
III miejsce: Piotr Guśtak S.P. Miszkowice 
- w kategorii pisanka wielkanocna klasy IV-VIII
I miejsce : Michał Tobiasz Chełmsko Śl.
II miejsce : Paulina Kurzeja S.P. Miszkowice 
III miejsce: Tomasz Kornobys S.P. Miszkowice
- w kategorii koszyczek wielkanocny klasy IV-VIII 
I miejsce : Justyna Jeżewska S.P. Lubawka
II miejsce : Dawid Filipek Chełmsko Śl. i Michał Nikodem Lubawka 
III miejsce: Anna Nosal Chełmsko Śl.

Składamy serdeczne podziękowanie uczniom i ich nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śl,w Lubawce, w Kamiennej Górze Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych oraz ze Szkoły Podstawowej w Miszkowicach za piękne prace i ogromny wkład w ich wykonanie