OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miszkowicach!
Dzisiaj, tj. 10.04.2019 roku zakończyły się rekolekcje wielkopostne.
Informuję, że w naszej placówce nadal trwa bezterminowy ogólnopolski strajk nauczycieli. 
Od jutra, tj. 11.04.2019 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są zawieszone, lekcje i zajęcia dodatkowe nie odbywają się. Z tego powodu zwracam się z prośbą do Rodziców i Opiekunów o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad swoimi dziećmi. Dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. 
Autobus szkolny rano kursuje w trybie normalnym, a ostatni kurs powrotu do domu o godz. 13.00.
O zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować przez dziennik Librus, stronę internetową szkoły i FB.
Dyrektor szkoły Elżbieta Król