Opis szkoły

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach jest 6-klasową szkołą wiejską, która skupia dzieci z sześciu okolicznych wsi: Miszkowic, Jarkowic, Opawy, Niedamirowa, Paczyna i Paprotek. Położona jest w pięknej Dolinie Złotnej. Mamy 6 oddziałów klasowych i 2 oddziały przedszkolne. Nasza szkoła jest mała (119 uczniów i 14 nauczycieli), ale wielka duchem. Uczniom stawiamy wysokie wymagania edukacyjne. Potwierdzają to wyniki sprawdzianu klasy VI., które od lat są wyższe niż średnia w województwie i kraju. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniom. Dbamy, aby wychowankowie mogli rozwijać swoje zainteresowania, szczególnie turystyczne, sportowe i ekologiczne.

W szkole działa Uczniowski Klub Narciarski ?Pod Stróżą" (narciarstwo biegowe), Klub 4-H. Prężnie działa także Samorząd Uczniowski. Prowadzone są zajęcia z ekologii oraz realizowane są różne projekty. Dzięki naszym staraniom mamy nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową, a także  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w bibliotece szkolnej.

Od 2004 roku współpracujemy ze szkołą czeską w Zaclerzu. Inicjatorami tej współpracy byli państwo Beata Justa i Grzegorz Potoczak z Domu Trzech Kultur ?Parada" w Niedamirowie.  Dotychczas wspólnie zrealizowaliśmy następujące projekty:

  1. ?Kveten znaczy maj"
  2. ?Tradycje na polsko-czeskim pograniczu widziane oczyma dziecka"
  3. ?Z bajki do bajki"
  4. ?Śladami Jana Amosa Komeńskiego"