LEPSZA SZKOŁA

 

     Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA jest przeznaczony dla nauczycieli  i uczniów korzystających z podręczników GWO.

Program  LEPSZA SZKOŁA  pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Dzięki projektowi korzystamy z bezpłatnych testów i raportów, obserwujemy  osiągnięcia swoich uczniów, porównujemy je  z wynikami klas z całej Polski.

Wykorzystujemy możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów.

W skład projektu wchodzą sesje z plusem i próbny sprawdzian szóstoklasisty.

Sesje z plusem i próbny egzamin to ogólnopolskie programy badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum, przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli korzystających z podręczników M+.

Dzięki programowi  uczniowie rozwiązują  standaryzowane testy.

Po każdym teście można porównać wyniki  poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Po każdym teście widać,  czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Sesje z plusem odbywają się trzy razy do roku w każdej klasie. Próbny sprawdzian, przeprowadzamy corocznie w listopadzie.